Dietetyk kliniczny

Anna Dolanowska-Buda

Jestem absolwentką studiów licencjackich o kierunku Dietetyka kliniczna i zasady żywienia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Studiów magisterskich o kierunku Dietetyka kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam także podyplomowe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu Psychodietetyki w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. 

Więcej

Doświadczenie zawodowe

 • V 2019 – obecnie – Prowadzenie zajęć z poradnictwa dietetycznego dla członków Klubu Seniora, Lubycza Królewska.
 • I 2020 – obecnie Prowadzenie zajęć z dietetyki i zdrowego stylu życia, Żerniki, Tarnoszyn, Ulhówek.
 • V 2019 – obecnie Prowadzenie zajęć dla uczestników Centrum Zainteresowań Aktywnych Seniorów przy PCK w Biłgoraju, Tomaszowie Lub. oraz Zamościu.
 • 13 VI 2018 r. - „Żywienie seniorów” prelekcja dla słuchaczy Klubu Seniora, Jarczów – prelegent.
 • IV –V 2018 r. – szkolenie „Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna przy wytwarzaniu potraw” – Rabinówka, Typin, Jeziernia, Majdan Górny, Ulów, Pasieki, Łaszczówka, Przeorsk, Podhorce, Rogóźno – prelegent.
 • 13 IV 2018 r. – wykład dla rodziców „Żywienia dzieci”, Miejska Biblioteka Publiczna, Tomaszów Lub. - prelegent.
 • 21 III 2018 r. – wykład dla rodziców „Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym”, Ulhówek - prelegent.
 • 23 XI 2017 r. – spotkanie z młodzieżą licealną Zespołu Szkół nr. 2. Spotkanie odbyło się w ramach „Europejskiego dnia zdrowego jedzenia i gotowania”, Tomaszów Lub. – prelegent.
 • 4 XI 2017 r – konferencja medyczna Ars Medica, temat prelekcji „Dieta hipolipemiczna w praktyce”, Tomaszów Lub. – prelegent.
 • od IX 2017 r. – współpraca z Publicznym Przedszkolem Sióstr Serafitek w Rzeszowie w zakresie tworzenia receptur oraz jadłospisów.
 • VIII 2017 r. – Szkolenie dietetyki w projekcie „Mały Okrasa czyli gotowanie dla najmłodszych” nt. prawidłowych nawyków żywieniowych, zalet spożywania warzyw, konieczności jedzenie śniadań. Rogóźno, Majdanek – prelegent.
 • VIII 2017 r. – Projekt Stowarzyszenia Dieta Nova realizujący cykl warsztatów edukacyjno-kulinarnych o zakresie ogólnopolskim pod hasłem „Bajkowe gotowanie” dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jarosław – osoba wspierająca.
 • XII 2016 r. – Wykład dla młodzieży gimnazjalnej nt. zdrowego trybu życia, uwzględniający aspekt odżywiania, stosowanych używek, aktywności fizycznej. Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej – prelegent.
 • XI 2016 r. – Wykład dla młodzieży licealnej nt. prawidłowego odżywiania i stylu życia. Zespół Szkół nr. 2, Tomaszów Lub. – prelegent.
 • XI 2016 r. - Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku nt. prawidłowego sposobu odżywiania seniorów. Tomaszów Lub. – prelegent.
 • XII 2016 r. – Szkolenie rady wychowawców internatu nt. chorób dietozależnych w tym anoreksji i bulimii. Internat Zespołu Szkół Plastycznych. Jarosław – prelegent.
 • 24 X 2015 r – konferencja medyczna Ars Medica, temat prelekcji „Diety redukcyjne w leczeniu otyłości”, Tomaszów Lub. – prelegent.
 • X 2015 r. – Pogadanka dla rodziców dzieci w wieku 3-6 lat, nt. zasad prawidłowego odżywiania dzieci. Gminne Przedszkole Samorządowe, Jarczów - prelegent.
 • IX 2015 r. – „Spotkanie z dietetykiem” organizowane przez Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego, temat: „Dieta antynowotworowa w teorii i praktyce”. Krasnobród – prelegent.
 • VI 2015 r. – Prelekcja dla młodzieży licealnej nt. zdrowego stylu życia, Internat Zespoły Szkół Plastycznych, Jarosław - prelegent
 • V-XII 2015 r. - Zajęcia edukacyjne pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, realizowanych w ramach projektu Jarczowska Akademia Wielopokoleniowa, cykl wykładów poruszających związek odżywiania ze zdrowiem kierowany do osób po 60 rż- prelegent.
 • III 2015 r. - Kurs Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego realizowanego w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa . Moduł: odżywianie osób w podeszłym wieku. Jarosław – wykładowca.
 • VIII 2014 r. - Projekt „Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów” realizowany przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce. Temat: Zdrowa dieta – prawdy i mity. Warsztaty o zdrowych produktach i zdrowym żywieniu. Jarosław - prelegent.
 • VIII 2014 r. - Kurs Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego realizowanego w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa . Moduł: odżywianie osób w podeszłym wieku. Przemyśl – wykładowca.
 • V 2014 r. – Kurs Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego realizowanego w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa. Moduł: odżywianie osób w podeszłym wieku. Przeworsk – wykładowca.
 • VI 2012 r. - Prelekcja pt.: „Zdrowe odżywianie kluczem do zdrowia”. Gimnazjum Publiczne, Ulhówek -prelegent.
 • VI 2012 r. – Prelekcja pt.: „Postaw na zdrowie” realizowana w ramach projektu „Trzymaj Formę”. Gimnazjum Publiczne, Horodło – prelegent.
 • VI 2012 r. – Prelekcja pt.: „Postaw na zdrowie” realizowana w ramach projektu „Trzymaj Formę”. Gimnazjum Publiczne, Strzyżów - prelegent.
 • II - VII 2012 r. – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, prowadzenie przedmiotu Dietetyka. Jarosław – wykładowca.
 • IX 2010 r. – IV 2011 r. – Zespół Szkół Nr 3 w Tomaszowie Lub. - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Kursy i szkolenia

 • IV – VII 2018 r. – kurs „Praca z dziećmi z perspektywy psychodietetycznej”.
 • II 2018 r. – szkolenie „Skuteczna diagnoza i interwencja dietetyczna i pacjentów po 60 roku życia – aspekty teoretyczne i praktyczne”- Lublin.
 • IX 2017 r. – X 2017 r.- kurs „Ekspert Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej”.
 • 9 IX 2017 r. Warsztaty „Rola dietetyka w operacyjnym leczeniu otyłości” , Arłamów.
 • 7 IX 2017 r. - Kurs SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education), Arłamów.
 • 25 X 2016 r. – Rajd Nowoczesnej Dietetyki. Dietoterapia chorób autoimmunologicznych tarczycy.
 • 12 X 2016 r. – Rajd Nowoczesnej Dietetyki. Optymalna podaż białka w sporcie.
 • 11 X 2016 r. – Rajd Nowoczesnej Dietetyki. Diety wegetariańskie w okresie ciąży, karmienia i w żywieniu dzieci.
 • IX 2016 r. – VII 2017 r. - Certyfikowana Akademia Dietetyki Klinicznej. Kompleksowa dietoterapia w chorobach XXI wieku – alergie i nietolerancje pokarmowe, interakcje leków z żywnością, żywienie dzieci, wpływ żywności na zdrowie w oparciu o sprawdzone badania naukowe. Jak układać skuteczne indywidualne plany żywieniowe w trudnych jednostkach chorobowych.
 • XI 2015 r. – IX 2016 r. – Certyfikowana Akademia Dietetyki Klinicznej. Najnowsze techniki leczenia dietą, psychodietetyka, żywienie kobiet w ciąży, odżywianie dzieci i młodzieży, nauka prawidłowego czytania etykiet produktów spożywczych.
 • X 2009 r. - Kurs SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education), Szczecin.

Udział w konferencjach naukowych

 • 7-9 IX 2017 r. - VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Nad Otyłością, Arłamów
 • 10-11 IV 2015 r. – V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki, Łódź
 • 23-24 V 2014 r. – Spring Biogerontological Meeting: Molecular targets of natural and synthetic agents for anticancer ant antiaging therapy, Werynia
 • 23-24 XI 2012 r. III ogólniopolskie Dni Otyłości, Poznań
 • 15-17 X 20109 r. – II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Nad Otyłością, Szczecin
 • 3 X 2009 r. – Kontrowersje w diabetologii, Warszawa
 • 28 II 2009 r. – Zdrowy start w przyszłość – żywienie dzieci i szczepienia, Warszawa 

Edukacja

 • X 2017 r. –VI 2018 r. – studia podyplomowe na kierunku „Psychodietetyka”, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Lublin
 • II 2009 r. – VI 2010 r. – studia podyplomowe „Przygotowanie do Roli Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • IX 2008 r. – VI 2010 r. – studia magisterskie „Dietetyka”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 • X 2005 r. – VI 2008 r. – studia licencjackie „Dietetyka Kliniczna i Zasady Żywienia”, Uniwersytet Medyczny, Lublin 

Osiągnięcia